Dance For Life
Prehľad medailistov šampionátov I.D.O. v salse  | Pravidlá I.D.O.súťaží v salse  |  Propozície MSR  |  Rozhodcovský zbor
Medzinárodné majstrovstvá SR I.D.O. v salse - Propozície


Názov súťaže:
Vyhlasovatelia súťaže:
Usporiadateľ súťaže:
Zodpovedný zástupca vyhlasovateľa:
Zodpovední zástupcovia usporiadateľa:
Druh súťaže:

Účasť v súťaži:
Štartovné:
Termín súťaže:
Miesto konania súťaže:
Vedúci súťaže:
Tajomník súťaže:
Hlavný sčitateľ:
Sčitateľ:
Rozhodcovský zbor:


Hudobný doprovod:
Veľkosť a druh tanečnej plochy:
Termín prihlášky:


Informácie:
Časový harmonogram:
 
Ceny:
Úhrada nákladov:
Otvorené majstrovstvá SR I.D.O. v salse
Slovenská tanečná organizácia disciplín I.D.O.
Uni-Dance Bratislava, Dansovia Bratislava
Hana Švehlová
Peter Modrovský, Petr Horáček
1.Otvorené majstrovstvá SR v salse – Rising Stars
2.Otvorené majstrovstvá SR v salse - Advanced
tanečné páry – členovia STO D IDO, SZTŠ , neregistrovaní (súťaž je otvorená pre páry z členských štátov EÚ)
7,- Euro za pár a disciplínu
27.november 2010
Športová hala Pasienky, Bratislava
Peter Ivanič - Nitra
Martin Hanuš
Miroslav Víťazka
Peter Velický
Norika Majidi - Slovakia
Luděk Lužný - Czech Republic
Houssem Kaouech - Tunis
Leon Bembo - Czech Republic
Matej Bohuš - Slovakia
Andras Karpati - Hungary
Lazaro De Jesus Hodelin Thomas - Cuba
reprodukovaná hudba CD , finále – živá hudba
15 x 22 m (palubovka)
do 15.novembra 2010
On-line na stránke www.dfl.uni-dance.sk
POZOR: NEPRIHLÁSENÉ PÁRY NEBUDÚ PRIPUSTENÉ DO SÚŤAŽE!!!
P.Horáček +421 905297222
14:00 - 14:30 – prezentácia
cca 15:00 – začiatok súťaže
- súťaže prebiehajú paralelne s IDSF Akademickými majstrovstvami EU v tanečnom športe. Súťaž Rising Stars a prípadné predkolo súťaže Advanced sa uskutočnia poobede, finále Advanced sa uskutoční večer (ako súčasť Galaprogramu).
Presný harmonogram bude zverejnený po uzávierke prihlášok na všetky typy súťaží festivalu DFL 2010 po 23.11.2010.
Ďakujeme za porozumenie!!!
Diplomy, prvé tri páry medaile a vecné ceny
rozhodcovský zbor a štáb na náklady usporiadateľa, súťažiaci na vlastné náklady

Súťaž bude riadená v zmysle týchto propozícií a Súťažného poriadku STO D IDO.
Pravidlá a priebeh jednotlivých súťaží nájdete aj na webovej stránke STO D IDO a www.dfl.uni-dance.sk
Každý tanečník tancuje na vlastné nebezpečenstvo!
Bez chráničov podpätkov nebude pár pripustený na súťaž!
Propozície vypracoval: Uni-Dance BA